Kernwaarden

A T/M G G T/M O O T/M T T T/M Z
Aandacht Gehoorzaamheid Ontdekken Traditioneel
Assertiviteit Gelijkwaardigheid Ontmoeten Troost
Authenticiteit Geloof Ontspannen Trouw
Autonomie Geluk Ontwikkelen Uitdaging
Avontuurlijk Gemak Onvoorwaardelijk Uitmuntendheid
Balans Genuanceerdheid Openheid Veelzijdigheid
Bekwaamheid Gevoeligheid Optimisme Veerkracht
Betrouwbaarheid Gezag Ordelijkheid Veiligheid
Bescheiden Gezamenlijkheid Orignaliteit Verantwoordelijkheid
Bescherming Gezondheid Overgave Verbeeldingskracht
Betrokkenheid Groei Overvloed Verbetering
Bevrijding Harmonie Passie Verbinding
Bewustzijn Hulpvaardigheid Persoonlijke ontwikkeling Verbondenheid
Bezieling Humor Pionieren Verdraagzaamheid
Bloei Inlevingsvermogen Plezier Vergeving
Collegiaal Innovatief Presteren Vernieuwing
Communicatie Inspiratie Puurheid Vertrouwen
Competentie Integriteit Rationaliteit Vindingrijkheid
Continuïteit Intimiteit Rechtvaardigheid Vitaliteit
Creativiteit Inzet Respect Volharding
Daadkrachtig Inzicht Resultaat Volmaaktheid
Dankbaarheid Kennis Rijkdom Vrede
Deskundigheid Klantgerichtheid Rust Vreugde
Dienstbaarheid Klantvriendelijkheid Samenwerken Vriendschap
Doelgerichtheid Leiderschap Schenken Vrijheid
Discipline Kwaliteit Samen Vrijgevingheid
Duidelijkheid Levenslust Schoonheid Waardering
Duurzaamheid Liefde Simpelheid Waardevol
Eenheid Loyaliteit Solidariteit Waardigheid
Eenvoudigheid Mededogen Souplesse Waarheid
Eerlijkheid Meesterschap Soevereiniteit Wijsheid
Effectiviteit Meeveren Speelsheid Zekerheid
Efficiëntie Mildheid Spiritualiteit Zelfbehoud
Eigenheid Moedig Spontaniteit Zelfkennis
Energiek Mogelijkheden Stabiliteit Zelfstandigheid
Enthousiasme Mondigheid Stilte Zelfvertrouwen
Erkenning Muzikaliteit Tederheid Zelfwaardering
Fijnzinnigheid Nederigheid Tevredenheid Zingeving
Flexibiliteit Nuchterheid Toegankelijkheid Zorgvuldigheid
Geborgenheid Onafhankelijkheid Toewijding Zorgzaamheid
Geduld Ondernemend Tolerantie Zuiverheid